NON-STOP linka:
0948 606 618

Kontakt

Bc. Ján Pálesch
Veľká Čausa 144
Prievidza
971 01
Slovensko
IČO:
DIČ:
tel.:
mail:
url.:
46 481 672
10 796 10 543
0948 606 618
info@javis.sk
www.javis.sk
Bankové spojenie:
Meno banky: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4006557596/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK70 7500 0000 0040 0655 7596

created by Ján Pálesch - JAVIS